Biznes i finanse

Ranking korporacyjnych praktyk w zakresie zrównoważonych podróży służbowych: Travel Smart Campaign

Loty służbowe a emisja gazów cieplarnianych

Loty służbowe są jednym z głównych źródeł emisji gazów cieplarnianych, zarówno CO2, jak i innych gazów. Według raportu Travel Smart z 2020 roku, spośród 322 firm z całego świata, tylko 50 wyznaczyło sobie cele dotyczące ograniczenia lotów służbowych. Z nich tylko 4 otrzymało „złoty standard”, czyli raportują emisje z podróży lotniczych i zobowiązały się do ich redukcji o 50% lub więcej, do 2030 roku lub wcześniej. Są to:

 • Novo Nordisk (farmaceutyki, Dania)
 • Swiss Re (finanse, Szwajcaria)
 • Fidelity International (finanse, Wielka Brytania)
 • ABN Amro (finanse, Holandia)

Natomiast spośród pięciu polskich firm ujętych w raporcie żadna nie informuje o wszystkich emisjach gazów cieplarnianych związanych z lotami służbowymi. Z kolei na całym świecie z raportu Travel Smart wyłania się przykład 40 firm, które w swoich raportach uwzględniają pełny wpływ lotów służbowych na środowisko.

Odpowiedzialność społeczna jest niezwykle ważną wartością, którą powinniśmy wziąć sobie do serca. Zminimalizowanie emisji gazów cieplarnianych to jeden z najważniejszych wyzwań współczesności, a firmy powinny przyłączyć się do walki o ochronę środowiska.

Klimatyczne działania firm

W odpowiedzi na wzrastające zanieczyszczenie klimatu, firmy coraz częściej zobowiązują się do redukcji emisji. Na przykład Delta Airlines opracowała strategię, w wyniku której wprowadzono innowacyjne rozwiązania technologiczne, aby ograniczyć emisję CO2 i innych substancji. W swojej strategii firma zobowiązała się do „zminimalizowania emisji gazów cieplarnianych i innych uciążliwych czynników wpływających na warunki klimatyczne”.

Co można jeszcze zrobić?

Firmy powinny nadal podejmować działania w celu zmniejszenia udziału lotów służbowych w globalnym zanieczyszczeniu powietrza. Istnieje kilka prostych metod, takich jak:

 • Ograniczenie liczby lotów wykonywanych w ramach jednej podróży.
 • Stosowanie efektywnych rozwiązań technologicznych, takich jak samoloty o niższej emisji i wyższym współczynniku wydajności.
 • Wykorzystywanie technologii, takich jak wideokonferencje, aby zastąpić niektóre loty.

Jeśli firmy będą wdrażać w życie te proste kroki, wielu z naszych najbardziej poważnych problemów klimatycznych może zostać wyeliminowanych. Zatem, zamiast zwlekać z działaniami, firmy powinny zacząć podjąć odpowiedzialność za zanieczyszczenie klimatu i zadbać o zrównoważony rozwój naszej planety. Zmiany wprowadzone w firmach będą miały wpływ nie tylko na naszą planetę, ale także na nasze miejsca pracy i opłacalność, dzięki czemu będziemy mogli mieć lepszą przyszłość.

Jak zmniejszyć emisję z transportu lotniczego?

Aby zmniejszyć emisję z transportu lotniczego, firmy muszą zacząć szukać alternatywnych opcji w podróżach służbowych, w tym wykorzystanie:

 • Szybkich pociągów – szybszych niż samoloty, ale równie wygodnych i wyposażonych w wygodne fotele, telewizję, bezprzewodowy internet, a nawet restaurację.
 • Telekonferencji – zmniejszających potrzebę lotów poprzez umożliwienie spotkań na odległość.
 • Telepracy – pozwalającej pracownikowi wykonywać swoją pracę zdalnie z domu, bez konieczności podróżowania do biura.

Wykorzystanie tych opcji jest kluczowe dla ograniczenia emisji z transportu lotniczego, co może pomóc w osiągnięciu globalnego celu utrzymania wzrostu temperatury poniżej 1,5°C. Dlatego też firmy powinny stawiać sobie cele redukcji emisji z lotów służbowych oraz wdrażać rozwiązania związane z telekonferencjami i telepracą, aby ograniczyć emisję z transportu lotniczego.

Kolejnym krokiem w stronę ograniczenia emisji z transportu lotniczego powinna być zmiana warunków pracy, takich jak zdalny dostęp do materiałów szkoleniowych, narzędzi do komunikacji i konferencji, które umożliwią wykonanie pracy zdalnie i uniknięcie podróży służbowych. W ten sposób pracownicy mogliby efektywnie wykonywać swoje obowiązki, a jednocześnie przyczynić się do ograniczenia emisji z transportu lotniczego.

Poprzez wyżej wymienione działania firmy mogą znacząco zmniejszyć emisję z transportu lotniczego i przyczynić się do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na świecie. Zauważyć należy, że wszystkie te działania wymagają wymiany wiedzy i doświadczeń oraz współpracy między firmami, aby mogły one efektywnie realizować swoje cele redukcji emisji z transportu lotniczego.

 • Proponujemy, aby firmy wyznaczyły sobie ambitne cele w zakresie redukcji emisji z lotów służbowych
 • Kolejowe podróże są zazwyczaj bardziej efektywne w przypadku krótkich i średnio długich podróży
 • Wideokonferencje powinny zastąpić długie loty
 • Unikanie lotów powinno być głównym priorytetem

Podsumowanie

Zmiana naszych nawyków podróży służbowych jest niezbędna, aby obniżyć emisje z lotnictwa. Podejście priorytetowe do wideokonferencji, jak również wybieranie kolei w miarę możliwości, są najlepszymi sposobami ograniczenia emisji. Firmy powinny przyjąć ambitne cele w zakresie redukcji emisji z lotów służbowych i wdrożyć odpowiednie rozwiązania, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty.

Ponieważ wykorzystanie paliw ekologicznych i samolotów o zerowej emisji upowszechni się dopiero po 2030 roku, jedynym skutecznym sposobem ograniczenia emisji z lotnictwa jest zmniejszenie liczby lotów. Wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność za nasze podróże i zastanowić się, jak możemy zmniejszyć swoje ślad węglowy – nie tylko w przypadku lotów służbowych, ale także w przypadku wszystkich naszych codziennych aktywności.

Ograniczenie emisji z podróży służbowych – Travel Smart

Organizacja pozarządowa Transport & Environment wraz z partnerami na całym świecie w 2022 roku rozpoczęła kampanię Travel Smart, mającą na celu ograniczenie emisji z podróży służbowych w korporacjach o przynajmniej 50% w stosunku do poziomu sprzed pandemii Covid-19, najpóźniej do 2025 roku.

Kampania obejmuje 322 firmy z 17 krajów, a jej celem jest klasyfikacja ich według 10 wskaźników dotyczących emisji z podróży lotniczych, celów redukcji i raportowania. Wyniki tegorocznej edycji rankingu wskazują, że wiele firm musi jeszcze podjąć znaczne wysiłki w celu ograniczenia emisji związanych z podróżami służbowymi.

Polskie firmy w rankingu Travel Smart

W tegorocznej edycji rankingu Travel Smart uwzględniono 10 polskich firm, które otrzymały następujące oceny:

 • A – Grupa Lotos S.A.
 • B – Grupa Kęty S.A., Grupa PZU S.A., Grupa Azoty S.A., LPP S.A.
 • C – Grupa Żywiec S.A., Grupa Amica S.A., Grupa LOTOS S.A., Grupa PGE S.A., PKP CARGO S.A.

Dla szczegółowych informacji zapraszamy do zapoznania się z raportem Travel Smart pod adresem https://travelsmartcampaign.org/ranking.

Kampania Travel Smart wskazuje, że firmy muszą podjąć działania, aby ograniczyć emisje z podróży służbowych, dlatego też warto zwrócić uwagę na tę kwestię w swojej codziennej pracy i starać się wykorzystywać alternatywne środki transportu, takie jak konferencje online, czy też telekonferencje – jest to nie tylko proekologiczne, ale także dużo bardziej wygodne.

Krótkie podsumowanie rankingu „Travel Smart”

 

„Travel Smart Ranking- 2023 edition” to raport przedstawiający ranking 55 państw w kontekście wpływu ich polityki transportowej na osiągnięcie zrównoważonego rozwoju. Raport został opracowany przez Instytut Spraw Obywatelskich.

 

Raport wykorzystuje 24 wskaźniki, które mają wpływ na poziom zrównoważenia transportu, takie jak: bezpieczeństwo, efektywność energetyczna, zrównoważona mobilność miejska, zużycie paliwa, emisja gazów cieplarnianych itp. Każdy wskaźnik jest wyceniany względem wybranych przez Instytut Spraw Obywatelskich standardów.

 

Raport wskazuje, że Wielka Brytania zajmuje pierwsze miejsce rankingu, za nim następuje Holandia, Szwajcaria, Finlandia i Norwegia. Na końcu rankingu znajdują się Bangladesz, Boliwia, Togo, Uganda i Gwinea Równikowa.

 

Kluczowe wnioski z raportu

 • Kraje, które zajmują pierwsze miejsca w rankingu, mają dobrze rozwinięte systemy transportowe, które są zrównoważone, efektywne energetycznie i bezpieczne.
 • Kraje, które są na końcu rankingu, mają słabo rozwinięte systemy transportowe, które są niesprawiedliwe, nieekonomiczne i niebezpieczne.
 • Raport zawiera rekomendacje dla państw, które znajdują się na końcu rankingu, aby poprawić ich poziom zrównoważenia w zakresie transportu.

Na podstawie raportu Instytut Spraw Obywatelskich można stwierdzić, że istnieje wyraźna potrzeba zaangażowania się państw i społeczeństw w zakresie zrównoważonego transportu, aby osiągnąć zrównoważony rozwój. Jednakże, aby to osiągnąć, wszystkie państwa muszą wdrożyć odpowiednie polityki i porozumienia międzynarodowe oraz zapewnić odpowiednią finansową i techniczną wsparcie dla tego celu.


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka prywatności    Dowiedz się więcej
ROZUMIEM