Wiadomości Bielsko-Biała Blog

0

GRUPA KĘTY SA (27/2022) Decyzja zarządu Spółki o akceptacji warunków zmiany umowy kredytu w rachunku bieżącym oraz rachunkach walutowych zawartej z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. oraz o podpisaniu aneksu do tej umowy

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, że w dniu 25 lipca 2022 r. podjął decyzję w sprawie akceptacji przedstawionych przez bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (dalej: Bank) warunków zmiany...

0

GRUPA ŻYWIEC SA (16/2022) Doręczenie Spółce decyzji w przedmiocie określenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2015.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2021 z dnia 28 września 2021 r., Zarząd Grupy Żywiec S.A. (dalej „Spółka „) informuje, iż w dniu 19 lipca 2022 roku pełnomocnikowi Spółki doręczono decyzję Naczelnika Śląskiego...

0

MFiPR/ Bielsko-Biała: Spotkanie z samorządowcami Subregionu Południowego nt. nowej perspektywy finansowej (komunikat)

– Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje: W Bielsku-Białej odbyło się spotkanie z władzami samorządowymi powiatów bielskiego, żywieckiego, cieszyńskiego i pszczyńskiego, w którym wziął udział premier Mateusz Morawiecki i minister funduszy i polityki regionalnej...

0

MFiPR: Minister Grzegorz Puda: przeznaczymy 180 mln zł na projekt, służący promocji Żywiecczyzny oraz całego Śląska (komunikat)

– MFiPR informuje: Zagospodarowanie Jeziora Żywieckiego i Międzybrodzkiego to jedno z kluczowych przedsięwzięć, które zostaną dofinansowane z programu Fundusze Europejskie dla Śląska i przyczynią się do infrastrukturalnego oraz turystycznego rozwoju tego regionu w najbliższej...

0

BUDIMEX SA (39/2022) Zaprojektowanie i wykonanie drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała, odcinek I/B węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Bieruń” (bez węzła) – podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 4 lipca 2022 roku została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem SA a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach na: Zaprojektowanie i wykonanie drogi S1 Kosztowy...

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka prywatności    Dowiedz się więcej
ROZUMIEM