Biznes i finanse

GRUPA ŻYWIEC SA (35/2022) Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące ogłoszonego Wezwania

Podstawa prawna: Art. 80 Ustawy o ofercie – stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania

Zarząd Grupy Żywiec S.A. (dalej ,,Spółka”), działając na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji stanowiących do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, ogłoszonego w dniu 15 listopada 2022 r. przez Heineken International B.V. z siedzibą przy Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Niderlandy.

Ponadto, w załączeniu do niniejszego raportu, na podstawie art. 80 ust. 3 Ustawy, Spółka przekazuje Fairness Opinion przygotowaną przez Grant Thornton Frąckowiak Spółka z o.o. Sp. k.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka prywatności    Dowiedz się więcej
ROZUMIEM