Biznes i finanse

Plan na nowoczesną sieć elektroenergetyczną

Transformacja sektora energii to złożony program wielu działań, które będą miały kluczowe znaczenie dla naszej przyszłości i roli w nowoczesnej Europie. W szczególności ważne będą efektywne, inteligentne i elastyczne sieci dystrybucyjne, które będą musiały obsłużyć coraz większą liczbę rozproszonych źródeł odnawialnej energii. Ważne będzie także zaspokojenie rosnących potrzeb odbiorców energii, a także możliwość rozwoju sektora eMobility. Leszek Bitner, dyrektor Pionu Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Stoen Operator, omawia wyzwania, specyfikę terenów miejskich i wymagania nowoczesnych sieci dystrybucyjnych.

Jaka jest specyfika działalności Stoen Operator?

Stoen Operator, będący częścią Grupy E.ON, skupia się na wzroście, zrównoważonym rozwoju oraz digitalizacji. Co roku zwiększamy nakłady na inwestycje, a na 2024 rok planujemy budżet na poziomie około 650 milionów złotych.

Jesteśmy jedynym operatorem systemu dystrybucyjnego w Polsce, który działa wyłącznie w obszarze miejskim. Jest to istotne z punktu widzenia inwestycji i realizacji założeń Karty Efektywnej Transformacji (KET). Obszary silnie zurbanizowane, z gęstą infrastrukturą i skomplikowanymi kwestiami praw do terenów stwarzają różnorodne wyzwania, które wymagają indywidualnego podejścia do osiągania celów określonych w tym strategicznym dokumencie.

Jednakże, korzyścią dla nas jest fakt, że jesteśmy częścią dużej międzynarodowej grupy energetycznej, skupiającej operatorów sieci dystrybucyjnych z różnych krajów. Dzięki temu mamy możliwość konsultowania się z nimi w kwestii kierunków i metod działania. Ta struktura umożliwia nam wymianę doświadczeń oraz korzystanie z sprawdzonych rozwiązań, które możemy zastosować lokalnie lub wykorzystać jako inspirację.

W jaki sposób realizujecie założenia Karty Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych w kontekście obecnych warunków?

Chciałbym podkreślić pozytywne wyniki przyłączeń mikroinstalacji fotowoltaicznych, które w naszej działalności utrzymują się na wysokim poziomie pomimo ogólnokrajowego spadku. Zeszły rok zakończyliśmy z wynikiem o 13% wyższym niż rok poprzedni, osiągając łączną moc 26,56 MW. Całkowita moc wszystkich 15 521 systemów fotowoltaicznych w sieci warszawskiego operatora na koniec 2023 roku wynosiła 139,52 MW, z czego aż 15510 stanowią mikroinstalacje o łącznej mocy 133,13 MW.

Warto również zauważyć rosnącą liczbę magazynów energii, która stanowi kolejny powód do zadowolenia. Na koniec zeszłego roku mieliśmy 310 takich magazynów o łącznej mocy 1,76 MW, co ma istotne znaczenie dla zwiększenia elastyczności sieci.

Pompy ciepła zyskują coraz większą popularność i stanowią korzystne rozwiązanie z obszaru zielonej energii. Istnieje także potencjał wykorzystania tych urządzeń na skalę przemysłową, dlatego bacznie analizujemy plany inwestorów w tym segmencie.

Nasze serwerownie odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu niezawodności dostaw energii w naszej sieci. Dzięki nim możemy także łatwo przyłączać nowych, dużych odbiorców, co pozwala na równomierne rozłożenie kosztów sieci i zmniejsza obciążenie dla naszych obecnych klientów.

Z punktu widzenia elektromobilności, ważne jest, aby infrastruktura stołeczna była gotowa na rozwój tego sektora. Jedną z głównych barier jest brak wystarczającej mocy do ładowania pojazdów elektrycznych na parkingach, w biurach i w domach. Jednak problem ten jest znacznie bardziej złożony niż tylko brak mocy. Oczekiwania odbiorców co do dostępności mocy sieci są wysokie, nawet jeśli nie wykorzystują jej w pełni. Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) jest zobowiązany zabezpieczyć taką moc, więc już na etapie planowania sieci konieczne jest oszacowanie potrzebnej mocy dla danej lokalizacji.

Analizując potrzeby danej lokalizacji, należy estymować liczbę potencjalnych odbiorców oraz przewidywać rozwój danej części miasta. Współpraca przy tego typu analizach z m.st. Warszawą jest kluczowa, aby zapewnić odpowiedni rozwój infrastruktury elektromobilności. W ten sposób można zapewnić, że stołeczna infrastruktura będzie gotowa na rozwój sektora eMobility.

Wspominał pan również o współpracy międzynarodowej. Czy mógłby pan podać jakieś ciekawe przykłady i wzorce rozwoju z tego obszaru?

Oczywiście. Jednym z takich przykładów jest nasz koncernowy program „Program Grid Smartification”. W ramach tego programu, inteligentne stacje miejskie transformujące średnie napięcie na niskie opierają się na wspólnym standardzie DigiONS. Dzięki niemu możliwe jest zdalne sterowanie stacjami oraz ciągły monitoring parametrów sieci i stanu urządzeń za pomocą umieszczonych w nich sensorów. Obecnie pracujemy nad wdrożeniem standardu DigiONS w pozostałych spółkach koncernu, w tym w Polsce, po uzgodnieniu go przez zespoły techniczne z różnych OSD Grupy E.ON.

Ważnym aspektem rozwoju sieci jest ich elastyczność, co widać na przykładzie rynku niemieckiego i krajów skandynawskich. Projekty tam prowadzone są dynamiczne i skutecznie poprawiają efektywność sieci.

W Warszawie prowadzimy program testowy w zakresie elastyczności rozproszonej. Wspólnie z Miastem Stołecznym Warszawą oraz firmą NODES podjęliśmy inicjatywę utworzenia rynku pilotażowego dla elastyczności rozproszonej. Nasza współpraca ma na celu analizę i potencjalne zorganizowanie lokalnych rynków elastyczności w wybranych lokalizacjach naszej warszawskiej sieci. Pierwsze istotne etapy projektu zostały już zakończone, a ostateczne zatwierdzenie przedsięwzięcia wymaga decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz komitetu sterującego.

W różnych projektach staramy się skutecznie przeprowadzać transformację energetyczną, wykorzystując nasz potencjał i wiedzę. Przygotowujemy naszą infrastrukturę na wyzwania związane z coraz mniej emisyjną energią elektryczną i odnosimy sukcesy w realizacji innowacyjnych rozwiązań.


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka prywatności    Dowiedz się więcej
ROZUMIEM