Biznes i finanse

RESBUD SE (23/2022) Raport bieżący nr 23/2022: Zmiana podmiotu pełniącego funkcję animatora rynku dla akcji Emitenta Current report no. 23/2022: Change of the entity acting as a market maker for the Issuer’s shares

Zarząd RESBUD SE (kod rejestrowy: 14617750) z siedzibą w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314 Estonia („Emitent”) informuje, że wobec wypowiedzenia umowy przez dotychczasowego animatora rynku akcji, Dom Maklerski BOŚ S.A. będzie on świadczył usługi na rzecz Emitenta jedynie do końca okresu wypowiedzenia, tj. do dnia 30 listopada 2022 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 28 listopada 2022 roku zawarł umowę o pełnienie funkcji animatora rynku giełdowego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z NWAI Dom Maklerski S.A. Na mocy przedmiotowej umowy, NWAI Dom Maklerski S.A. rozpocznie pełnienie funkcji animatora rynku dla akcji Emitenta od 1 grudnia 2022 roku.

The Management Board of RESBUD SE (registration code: 14617750) with its registered office in Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314 Estonia (the „Issuer”) informs that in view of the termination of the agreement by the previous market maker of the shares, Dom Maklerski BOŚ S.A., it will provide services to the Issuer only until the end of the notice period, i.e. November 30, 2022.

At the same time, the Issuer announces that on November 28, 2022, it entered into an agreement with NWAI Dom Maklerski S.A. to act as market maker for the stock market operated by the Warsaw Stock Exchange S.A. Under the terms of the agreement, NWAI Dom Maklerski S.A. will begin acting as a market maker for the Issuer’s shares as of December 1, 2022.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka prywatności    Dowiedz się więcej
ROZUMIEM