Polityka i społeczeństwo

MI: Nowe inwestycje kolejowe w województwie śląskim (komunikat)

– Ministerstwo Infrastruktury ogłasza:

W dniu 5 kwietnia 2024 r. w Katowicach, PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały dwie umowy na inwestycje kolejowe w województwie śląskim o wartości przekraczającej 5 mld złotych. Umowy obejmują modernizację linii kolejowych na odcinkach Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice oraz Zabrzeg – Zebrzydowice.

– Inwestycja ta podkreśla znaczenie projektowania, budowy nowych linii oraz modernizacji istniejących linii kolejowych w silnie zatłoczonych obszarach komunikacyjnych, takich jak województwo śląskie. W tym regionie istnieją odcinki dróg, na przykład między Katowicami a Sosnowcem, gdzie codziennie porusza się ponad 112 tysięcy pojazdów. Ważne jest, aby tak duże projekty były realizowane w obszarach o dużym natężeniu ruchu, aby rozładować go i stworzyć bardziej atrakcyjne połączenia kolejowe. Naszym celem jest zmniejszenie natężenia ruchu drogowego, zapewnienie częstszych i lepiej dostosowanych do harmonogramu podróży połączeń kolejowych dla osób przyjeżdżających na Śląsk w celach zarobkowych, edukacyjnych czy biznesowych – powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Podczas konferencji Minister Infrastruktury Przemysław Koperski omówił planowany odcinek drogi Zabrzeg – Zebrzydowice, podkreślając, że inwestycja będzie realizowana we współpracy z samorządami i mieszkańcami gmin, na których terenie będą prowadzone prace budowlane, takich jak Czechowice-Dziedzice, Chybie, Strumień czy Zebrzydowice.

PKP PLK przeprowadza jedną z największych inwestycji kolejowych w historii województwa śląskiego. Poprzez dobudowę nowych torów i oddzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego na węźle katowickim, planowane jest zwiększenie przepustowości i częstotliwości kursowania pociągów. Prędkość składów ma się zwiększyć, a czas podróży skrócić. Dodatkowo, planowane jest zwiększenie dostępu do kolei poprzez budowę nowych przystanków i dostosowanie obecnych stacji i przystanków do obsługi wszystkich podróżnych, co przyczyni się do zwiększenia ekologicznych środków transportu. W rezultacie, ruch pasażerski i towarowy ma być bezpieczniejszy.

Katowice Szopienice Południowe – Katowice – Katowice Piotrowice

Planowana przebudowa trasy Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice otworzy nowe możliwości dla kolei w aglomeracji. Przewiduje się trzy dodatkowe przystanki: Katowice Uniwersytet (między ul. Paderewskiego i Łokietka), Katowice Akademia (między ul. Damrota i Francuską) oraz Katowice Kokociniec (rejon ul. Szadoka) z udogodnieniami dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Perony zostaną wyposażone w wiaty, ławki, oświetlenie, nagłośnienie, a także gabloty z rozkładem jazdy, zegary i wyświetlacze z informacjami o pociągach. Stojaki na rowery będą zachętą do ekologicznych podróży, a inwestycja PLK SA obejmie także modernizację stacji i przystanków: Katowice Szopienice Południowe, Katowice Zawodzie, Katowice oraz Katowice Ligota. Przystanek Katowice Brynów zostanie przesunięty bliżej centrum miasta, by ułatwić dostęp do komunikacji, ośrodków akademickich i kąpieliska, a wszystkie obiekty będą dostosowane do obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Planuje się rozbudowę linii kolejowej pomiędzy Katowicami Szopienicami Południowymi a Katowicami Piotrowicami. W ramach modernizacji planowane jest dodanie dwóch nowych torów, aby oddzielić ruch lokalny od dalekobieżnego. Całkowita modernizacja linii obejmuje budowę około 22 km nowych torów i przebudowę 96 km istniejących torów, wymianę około 133 km sieci trakcyjnej oraz ponad 260 rozjazdów. W ramach projektu planuje się również budowę 140 obiektów inżynieryjnych, w tym mostów i wiaduktów. Dodatkowo, przewiduje się utworzenie centrum sterowania ruchem w Katowicach, które będzie nadzorować ruch pociągów na odcinku od Sosnowca do Tychów.

Po podpisaniu umowy, wykonawca ma 90 dni na przygotowanie szczegółowego harmonogramu zmian w komunikacji z PLK SA i Miastem Katowice, który zostanie przedstawiony mieszkańcom z wyprzedzeniem. Planowane zakończenie inwestycji to 2028 r. Całkowita wartość zadania wynosi 3,4 mld zł, z czego dofinansowanie w wysokości pochodzi z Unii Europejskiej z instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Zabrzeg – Zebrzydowice

Dzięki inwestycji podróże z Zabrzegu do Zebrzydowic i do granicy z Czechami będą szybsze i wygodniejsze. Przebudowane stacje Chybie i Zebrzydowice oraz przystanki Zabrzeg Czarnolesie, Pruchna, Drogomyśl umożliwią pasażerom łatwiejszy dostęp do kolei, również dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Prace obejmują przebudowę ponad 100 km torów i 120 km sieci trakcyjnej, co pozwoli na zwiększenie prędkości pociągów pasażerskich do 160 km/h oraz poprawi bezpieczeństwo na 25 obiektach inżynieryjnych.

W maju ruszą prace budowlane, a mieszkańcy będą regularnie informowani o planowanych zmianach w komunikacji. Zakończenie prac planowane jest na grudzień 2027 roku, a wartość zadania wynosi niemal 1,7 mld zł, z dofinansowaniem z Unii Europejskiej z instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Infrastruktura kolejowa w woj. śląskim zostaje zmodernizowana

PKP PLK SA prowadzi dużą inwestycję modernizacyjną, obejmującą trasę od Będzina przez Sosnowiec, Katowice, Tychy, Pszczynę, Zabrzeg aż do granicy z Czechami w Zebrzydowicach. Całkowita wartość projektu to około 7 mld zł, z czego ponad 6 mld zł pochodzi z funduszy unijnych w ramach programu CEF „Łącząc Europę”. Prace są realizowane na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. oraz Tychy – Goczałkowice. Odcinek Katowice Piotrowice – Tychy jest obecnie w fazie przetargowej na dokumentację projektową. Prace budowlane na linii od Goczałkowic-Zdroju do Zabrzegu zostały już zakończone. Więcej informacji na stronie inwestycji www.slaskienatorach.pl

Komunikaty publikowane w serwisie PAP nie są poddawane żadnym zmianom treści przez PAP SA w likwidacji. Treść jest publikowana w formie dostarczonej przez nadawcę, który ponosi odpowiedzialność za jej zawartość – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka prywatności    Dowiedz się więcej
ROZUMIEM