Biznes i finanse

GRUPA ŻYWIEC SA (4/2022) Informacja o zamieszczeniu na stronie internetowej Spółki sprawozdania na temat informacji niefinansowych

Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje, iż w dniu 16.02.2022 r. na stronie internetowej Spółki pod adresem www.grupazywiec.pl w sekcjach Inwestorzy/Raporty oraz Zrównoważony Rozwój/Raport Wpływu, zostało zamieszczone sprawozdanie Grupy Żywiec S.A. oraz Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok 2021 na temat informacji niefinansowych, sporządzone przez jednostkę dominującą wyższego szczebla, zgodnie z art. 69 ust. 5 ustawy o rachunkowości.

Podstawa prawna: § 5 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka prywatności    Dowiedz się więcej
ROZUMIEM