Polityka i społeczeństwo

Min. Puda: Równomierny rozwój województw dzięki krajowym i europejskim środkom

Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda podczas konferencji na Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Żywcu poinformował, że do Polski wpłynęła zaliczka na realizację programów w wysokości 8,4 mld zł z Komisji Europejskiej. Ponadto zaznaczył, że uruchomionych zostało już ponad 220 naborów.

„Cały czas ogłaszamy nowe nabory. Uruchomiliśmy ponad 220 naborów, z czego 3/4 w regionach. Wnioskodawcy złożyli już 2,5 tys. wniosków o dofinansowanie, w tym 715 w regionach” – powiedział minister.

Ministerstwo Finansów i Rozwoju potwierdziło, że Polska otrzyma 8,4 mld zł zaliczek na realizację projektów w ramach unijnego budżetu. Wydatki te będą stanowić 44% całkowitego budżetu na lata 2021-27 i zostaną podzielone pomiędzy wszystkie województwa.

Rząd wyraża wielką radość z faktu, że Komisja Europejska wsparła Polskę 153 mld zł w ramach programów regionalnych. Oznacza to, że województwa będą miały dostęp do wyjątkowo wysokich środków, które pozwolą na realizację zaplanowanych inwestycji.

Szef MFiPR Puda podkreślił, że dzięki tej dotacji Polska będzie mogła rozwijać się w kierunku jeszcze bardziej zrównoważonego i przyjaznego środowisku budżetu. Oznacza to, że województwa będą mogły skorzystać z wyjątkowych możliwości w zakresie inwestycji oraz wzmocnić swoje pozycje na rynku.

„To najwyższy poziom decentralizacji środków europejskich od akcesji Polski do UE w 2004 r.” – mówił szef MFiPR.

Władze województwa są zobowiązane do zapewnienia odpowiedzialnego i skutecznego gospodarowania środkami budżetowymi, aby wspierać zrównoważony rozwój regionu. Dzięki celowym inwestycjom, pomocne są również fundusze europejskie, które umożliwiają województwu osiąganie wyższego poziomu rozwoju.

Rząd województwa zapewnia odpowiedzialne wykorzystanie pieniędzy krajowych i europejskich, aby zapewnić rozwój regionu. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu, województwo może przeznaczyć zasoby na inwestycje, które zapewnią zrównoważony rozwój, poprawiając jakość życia mieszkańców.

Unijne środki finansowe i publiczne są niezbędne dla województwa, aby móc rozwijać się w sposób zrównoważony. Zarządzanie tymi funduszami w sposób odpowiedzialny i efektywny pozwala województwu na zaspokajanie potrzeb mieszkańców i zapewnianie im lepszego standardu życia.

„Program Fundusz Europejskie dla Śląska w dalszym ciągu będzie służył właściwej koordynacji tych, a także krajowych środków w celu zmiany profilu gospodarczego regionu i poprawy jego warunków rozwojowych” – powiedział minister funduszy. Szef MFiPR zaznaczył, że w ramach przyznanych środków dla Śląska aż 11 mld zł to dofinansowanie z nowo powstałego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST).

Polskie województwa otrzymają 153 mld zł z programów regionalnych UE

Minister G. Puda mówił na konferencji poświęconej funduszom europejskim na Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Żywcu, że w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 polskie województwa otrzymają z programów regionalnych 153 mld zł. To najwyższy poziom decentralizacji środków europejskich od akcesji Polski do UE w 2004 r. – podkreślił szef MFiPR.

Pula środków stanowiących 44 proc. ogólnego budżetu Polski na lata 2021-27 będzie zarządzana przez województwa. Dzięki dobremu zarządzaniu pieniędzmi krajowymi i funduszami europejskimi oraz trafnym inwestycjom województwa mogą rozwijać

„Województwo śląskie jest największym beneficjentem środków FST w skali całej UE” – podkreślił G. Puda.

Kontrakt Programowy dla województwa śląskiego to 41 projektów, które będą wspierane przez program regionalny Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Łączna wartość wsparcia unijnego wynosi 452,6 mln euro, a wśród najważniejszych zadań znajduje się Zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego oraz Zagospodarowanie Jeziora Żywieckiego.

Program Kontraktowy dla województwa śląskiego to 41 inicjatyw, które będą wspierane przez program regionalny Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Całkowite dofinansowanie UE to 452,6 mln euro, a jednymi z najważniejszych wyzwań są Zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego oraz Zagospodarowanie Jeziora Żywieckiego.

„Szczególnie cieszy perspektywa zagospodarowania pięknego Jeziora Żywieckiego. To wspaniała wizytówka regionu” – mówił minister funduszy.


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka prywatności    Dowiedz się więcej
ROZUMIEM