Polityka i społeczeństwo

Nowe możliwości dla rolników – MRiRW w akcji

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało dziś, że Minister Robert Telus omówił podczas konferencji prasowej najnowsze propozycje dotyczące rolnictwa. Towarzyszyli mu sekretarz stanu Ryszard Bartosik i podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło dziś, że Minister Robert Telus zaprezentował nowe rozwiązania dotyczące rolnictwa. Ministerowi towarzyszyli sekretarz stanu Ryszard Bartosik oraz podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra.

– Dziś Rada Ministrów przyjęła znaczące decyzje mające na celu wsparcie rolników – ogłosił minister rolnictwa Robert Telus.

Udzielenie pomocy suszowym stratom

Rada zgodziła się na podział produkcji roślinnej i zwierzęcej, co zostało wyraźnie wyrażone w podjętej decyzji. Minister wyjaśnił, że jest to szczególnie istotne dla hodowców krów mlecznych, a jednocześnie zostało wyrazone poparcie ze strony Komisji Europejskiej.

Reembolsy dla rolników

Rada zadecydowała o przyznaniu reembolsu rolnikom, którzy nie otrzymali wynagrodzenia za mokrą kukurydzę. Wsparcie będzie wynosić do 80% wartości faktury.

Program kredytowy dla rolników

Ponadto Rada uchwaliła program kredytowy dla rolników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej z powodu suszy. Program ten zakłada udzielenie rolnikom pożyczki na konkretny cel, z możliwością odroczenia spłaty.

Stworzenie ochrony konsumentów

Rada zdecydowała również o stworzeniu ochrony dla konsumentów, poprzez wprowadzenie limitów cen na produkty rolne. Dzięki temu rolnicy będą mogli uzyskać wyższe wynagrodzenie za swoje produkty, a konsumenci będą mieli pewność, że nie zapłacą zbyt wysokiej ceny za produkty.

Pomoc w zakresie infrastruktury

Rada zdecydowała również o udzieleniu rolnikom pomocy w zakresie zaprojektowania i budowy infrastruktury, która umożliwi im zarządzanie suszą oraz sprawi, że produkcja będzie bardziej opłacalna.

Komisja Europejska wyraziła zgodę na wydłużenie terminu składania wniosków dotyczących skupu mokrej kukurydzy do 29 września 2023 r.

Tym samym mają Państwo czas do końca września 2023 r. na złożenie wniosku o skup mokrej kukurydzy.

Wydłużenie terminu składania wniosków w ramach programu Locha+

Minister Robert Telus poinformował, że w związku z tym programem termin składania wniosków został wydłużony do 15 września 2023 r.

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych rozpoczy skup masła i mleka odtłuszczonego

Minister Robert Telus ogłosił, że Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych uruchomi w tym tygodniu skup masła i mleka odtłuszczonego w proszku.

Ponowny skup malin

Minister rolnictwa poinformował również, że dwie spółki skarbu państwa wznowią skup malin. Jest ono kontynuacją mechanizmu, który sprawdził się w przypadku maliny wiosennej.

Realizacja pomocy zbożowej dla rolników

Minister Robert Telus zapewnił, że 1,5 mld złotych już wpłynęło na konta rolników w ramach pomocy zbożowej. Skorzystało z niej ok. 36 tysięcy rolników w ramach I transzy i 65 tysięcy rolników w ramach II transzy.

Dalsze wzmocnienie programu Locha+

Minister Telus przekazał także, że Rząd planuje wzmocnić program Locha+ kolejnymi udogodnieniami dla rolników.

Zwiększenie wsparcia dla rolników

Minister Telus poinformował również o planowanym zwiększeniu wsparcia dla rolników poprzez nowe programy i rozwiązania.

Modernizacja infrastruktury

Minister przypomniał, że rząd planuje modernizację infrastruktury rolniczej, aby jeszcze lepiej wspierać rolników.

Kredyty płynnościowe – szansa na ratunek

Minister Robert Telus ogłosił, że już 5,4 mld złotych z puli 10 mld złotych zostało wykorzystanych na kredyty płynnościowe, skutecznie wesprzeć 36 tysięcy gospodarstw w niełatwym okresie.

Polskie zboże w światowym eksporcie

Minister Robert Telus z dumą poinformował, że w okresie od marca do lipca 2023 r. wyeksportowaliśmy 6 mln ton zboża, podczas gdy import w tym czasie wyniósł zaledwie 580 tysięcy ton. Oznacza to, że miesięczne zużycie zboża w Polsce waha się wokół 2,5 mln ton.

Polskie zboże – zauważone na świecie

Robert Telus zaapelował, aby docenić wyjątkową sytuację, w której polskie zboże jest pożądane na arenie międzynarodowej. W ciągu 5 miesięcy wyeksportowano 6 mln ton, a ilość zalegającego zboża w magazynach jest niewielka.

Polskie zboże – bogactwo i potencjał

Minister Robert Telus pochwalił się sukcesem, który odnosimy w eksporcie zboża, jako jeden z najważniejszych produktów rolniczych. W ciągu 5 miesięcy zaimportowaliśmy zaledwie 580 tysięcy ton, podczas gdy miesięczne zużycie wynosi 2,5 mln ton.

Pełnomocnik ds. dzierżaw i dialogu społecznego – Powołanie

Minister rolnictwa ogłosił dziś powołanie Pełnomocnika ds. dzierżaw i dialogu społecznego. Pełnomocnik to nie zupełnie nowa funkcja – jest to po prostu zwiększenie zadań dyrektora departamentu prawnego.

Fundusz Ochrony Rolnictwa – Wnioski

Jak poinformował minister rolnictwa, w ciągu pierwszych dwóch miesięcy działania Funduszu Ochrony Rolnictwa, rolnicy złożyli w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa wnioski o łączną kwotę 12 mln złotych.

Fundusz Ochrony Rolnictwa – Powstanie

Fundusz Ochrony Rolnictwa powstał, aby wspierać rolników w zakresie modernizacji i udoskonalania produkcji oraz zapewnienia im bezpieczeństwa finansowego.

Fundusz Ochrony Rolnictwa – Wsparcie

W ramach Funduszu Ochrony Rolnictwa rolnicy otrzymują zwrot części poniesionych wydatków na modernizację gospodarstwa, dopłaty do kredytów i ubezpieczeń.

Fundusz Ochrony Rolnictwa – Cele

Fundusz Ochrony Rolnictwa ma na celu wsparcie rolnictwa, poprawę jakości produkcji i zapewnienie bezpieczeństwa finansowego dla rolników.

Rozwój Programu dla szkół

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło, że budżet Programu dla szkół wzbogaci się o 10 mld złotych. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na dostarczenie soków malinowych i jabłkowych do szkół.

Ryczałt dla małych gospodarstw rolnych

Ministerstwo Rolnictwa poinformowało, że rolnicy mają do końca sierpnia br. możliwość składania wniosków o ryczałt dla gospodarstw o powierzchni do 5 ha. Przyznawana kwota wynosi 225 euro/ha.

Nowe rynki zbytu dla polskich rolników

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Ministerstwo Spraw Zagranicznych podpisały porozumienie, które umożliwia polskim producentom dostęp do nowych rynków zbytu. Dzięki temu tureccy i tajskim konsumenci mają dostęp do polskiej wołowiny.

Bezpieczeństwo żywności

Ministerstwo Rolnictwa wspólnie z Ministerstwem Zdrowia podjęło działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa żywności oraz zdrowia konsumentów poprzez wykonanie stosownych badań i wdrożenie odpowiednich procedur.

Program wsparcia dla młodych rolników

Ministerstwo Rolnictwa zapowiedziało, że wprowadzi program wsparcia dla młodych rolników, którego celem będzie wzmocnienie i rozwój małych gospodarstw. Program ma zostać uruchomiony w przyszłym miesiącu.

Promocja polskiej żywności

Ministerstwo Rolnictwa ogłosiło wprowadzenie programu promocyjnego polskiej żywności. Celem programu jest wzmocnienie znajomości polskich produktów oraz zachęcenie konsumentów do kupowania produktów pochodzących z rodzimych gospodarstw.

Podsekretarz stanu wyraził również swoje zadowolenie z faktu, że Filipiny zgodziły się na regionalizację w przypadku polskiego drobiu, co pozwoliło polskiej wołowinie uzyskać dostęp do rynków w Chinach i Wietnamie w bieżącym roku.

Polska w I półroczu 2020r. osiągnęła znaczący wzrost w eksporcie żywności. Sekretarz stanu Ryszard Bartosik poinformował, że wartość polskiego eksportu rolnego sięgnęła ponad 25 mld euro, a dodatnie saldo wymiany handlowej wyniosło 9 mld euro.

Polska żywność cieszy się niezwykle dużym zainteresowaniem – ponad 73 proc. naszego eksportu rolnego trafia na rynek wspólnotowy. Wśród najważniejszych produktów eksportowych znajduje się mięso, jego przetwory i żywiec oraz zboża.

Polscy producenci rolni są w stanie dostarczać najwyższej jakości żywność na rynki całego świata. Sekretarz stanu Ryszard Bartosik podkreślił, że polski eksport rolny to wyjątkowo ważne źródło dochodu dla naszego kraju.

Polski sektor rolny stale się rozwija, co potwierdzają wyniki eksportu rolnego w I półroczu 2020 roku. Dynamika wzrostu jest bardzo wysoka i wskazuje na potencjał i konkurencyjność polskiego sektora rolnego.

Polskie produkty żywnościowe są jednymi z najlepszych na świecie, co przyciąga coraz więcej zagranicznych konsumentów. Dzięki wsparciu rządu i inwestycjom w infrastrukturę, polskie produkty żywnościowe są teraz dostępne w coraz większej liczbie krajów.

Polskie produkty rolne stały się jednymi z najbardziej pożądanych na świecie. Dzięki temu polskie firmy są w stanie generować znaczące dochody, które przekładają się na wzrost gospodarczy i lepszą jakość życia dla obywateli.


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka prywatności    Dowiedz się więcej
ROZUMIEM