Biznes i finanse

Senat USA: Plan Posiedzeń Komisji – Aktualizacja

Na konferencji poświęconej funduszom europejskim na Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Żywcu, minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda poinformował, że Polska otrzymała 8,4 mld zł zaliczek z Komisji Europejskiej na realizację programów. Ponadto, wszczęto już ponad 220 naborów.

Centrum Informacyjne Senatu prezentuje plan posiedzeń komisji senackich w dniach 26-30 czerwca 2023 r.

Środa 28 czerwca

Komisja Zdrowia zaprasza na posiedzenie o godz. 10.00 w sali 182 · Porządek obrad obejmuje m.in. rozpatrzenie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta (druk senacki nr 1015, druki sejmowe nr 3260 i 3357).

Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (266.), Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza zapraszają na posiedzenie o godz. 11.00 w sali obrad plenarnych Senatu · Porządek obrad obejmuje informację Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o przeszkodach w wykonywaniu konstytucyjnych obowiązków w realizacji kontroli państwowej w Polsce wraz z informacją z przeprowadzonych kontroli.

Zapraszamy do udziału w posiedzeniach komisji senackich w dniach 26-30 czerwca.

Serdecznie witamy!

Komisja Zdrowia godz. 11.40, sala 182 · Analiza ustawy o niektórych zawodach medycznych (druk senacki nr 1016, druki sejmowe nr 3183, 3231 i 3231-A).

Komisja Zdrowia godz. 13.15, sala 182 · Ocena ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1020, druki sejmowe nr 3259 , 3369 i 3369-A).

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zaprasza na spotkanie o godzinie 14.00 w sali 179, aby omówić dokument „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2022 r.” (druk senacki nr 972).

Komisja Zdrowia oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zaprasza na spotkanie o godz. 15.00 w sali 182, aby omówić „Informacje o realizacji zadań przez Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej w 2022 roku” (druk senacki nr 953).

Komisja Nadzwyczajna do spraw wyjaśnienia przypadków nadużyć władzy, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz proponowanych reform służb specjalnych odbędzie się w czwartek 29 czerwca o godz. 11.30 w sali 217.

Na spotkaniu będzie można usłyszeć wystąpienie Roberta Ziółkowskiego, byłego kierownika ds. bezpieczeństwa w Polskim Holdingu Hotelowym.

Serwis PAP SA prezentuje komunikaty bez wprowadzania przez siebie żadnych zmian. Nadawca jest odpowiedzialny za treść komunikatu, zgodnie z ustawą o prawie prasowym, art. 42 ust. 2.


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka prywatności    Dowiedz się więcej
ROZUMIEM