Biznes i finanse

GRUPA ŻYWIEC SA (27/2022) Zawiadomienie L’Arche Green N.V. o zwiększeniu pośredniego udziału w kapitale zakładowym oraz zwiększeniu liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Grupa Żywiec S.A. / Notification of L’Arche Green N.V. on the indirect increase in the

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Grupa Żywiec S.A. (dalej ,,Spółka”) informuje o wpłynięciu w dniu 24 października 2022 roku, zawiadomienia L’Arche Green N.V. o zwiększeniu pośredniego udziału w kapitale zakładowym oraz zwiększeniu liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Grupa Żywiec S.A.

Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

The Board of Directors of Grupa Żywiec S.A. („Company”) informs about the receipt by the Company on 24th October 2022 a notification of L’Arche Green N.V. on the indirect increase in the share capital and the increase in the number of votes at the General Meeting of Grupa Żywiec S.A.

The content of the notification received is attached to this report.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka prywatności    Dowiedz się więcej
ROZUMIEM