Biznes i finanse

GRUPA KĘTY SA (14/2022) Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że dnia 17 marca 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. podjęło uchwałę w sprawie powołania Pani Anny Włoszek na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys nowego członka Rady Nadzorczej wraz z wymaganymi oświadczeniami zostały przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 9/2022 z dnia 11 marca 2022 r.

Podstawa prawna: §5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka prywatności    Dowiedz się więcej
ROZUMIEM