Biznes i finanse

Podbeskidzie bez barier: zmniejszenie wykluczenia komunikacyjnego w regionie

Dane dotyczące oszczędności Polaków są niepokojące, ponieważ ponad połowa z nas nie przekracza kwoty 10 tys. złotych, a co piąty nie oszczędza w ogóle. Motywem przewodnim tegorocznego Kongresu Bankowości Detalicznej (KBD) była więc edukacja społeczeństwa w zakresie odpowiedzialnych finansów i długoterminowego oszczędzania, w tym wykorzystywanie listów zastawnych jako formy lokowania oszczędności.

Ministerstwo Infrastruktury informuje, że dzięki Rządowemu Programowi Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus przywrócony zostanie ruch pasażerski na trasie Bielsko-Biała – Skoczów do 2029 roku. PKP Polskie Linie Kolejowe SA ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej w celu rewitalizacji linii kolejowej nr 190. Przedsięwzięcie, znajdujące się wcześniej na liście rezerwowej, zostało przeniesione na listę podstawową Kolei Plus.

Śląska inwestycja w ramach Kolei Plus zapewni połączenie Śląska Cieszyńskiego z Krakowem, oferując bezpieczny i wygodny transport pasażerski. Przedsięwzięcie przyczyni się również do poprawy komfortu i jakości życia mieszkańców oraz poprawy dostępu do atrakcji turystycznych tego regionu.

Odbudowa linii kolejowej na odcinku Bielsko-Biała – Skoczów stwarza zupełnie nowe możliwości komunikacyjne. Mieszkańcy Bielska i okolic będą mieli szybki i wygodny dostęp do Skoczowa, Cieszyna i Wisły. Natomiast mieszkańcy Cieszyna i Wisły będą mogli dojechać pociągiem do Bielska-Białej, a stamtąd dalej, do Krakowa. Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel zaznaczył, że nowe połączenie ułatwi także podróże studentów i turystów.

Odcinek linii kolejowej o długości blisko 22 km zostanie przebudowany w ramach projektu, pozwalając na podróżowanie pociągami z prędkością do 80 km/h oraz możliwością zwiększenia prędkości do 100 i 120 km/h. Podróż pomiędzy Bielskiem a Skoczowem zajmie ok. 36 minut, a z Bielska do Cieszyna trwać będzie nie dłużej niż godzina.

Mieszkańcy południowej części woj. śląskiego będą mieli ułatwiony dostęp do kolei dzięki budowie i przebudowie wybranych stacji i przystanków: Bielsko-Biała Zachód, Bielsko-Biała Listopadowa, Bielsko-Biała Stare Bielsko, Bielsko-Biała Aleksandrowice, Bielsko-Biała Os. Polskich Skrzydeł, Bielsko-Biała Wapienica, Jaworze Jasienica, Jasienica k. Bielska, Grodziec Śląski, Pogórze, Skoczów Bajerki II. Każda z tych lokalizacji zostanie wyposażona w wiaty, ławki i jasne oświetlenie, a perony zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Realizacja prac projektowych w ramach Programu Kolej Plus w województwie śląskim zaplanowano na lata 2024–2027, a budowa ma trwać od 2027 do 2029. Wartość całego zadania szacowana jest na 350 mln zł. Ośmiu projektom przypisana jest łączna wartość powyżej 2 mld zł.

Program Kolej Plus ma na celu zmniejszenie wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei w miejscowościach, które liczą powyżej 10 tys. mieszkańców. Będzie on również przyczyniał się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej i bezpieczeństwa na drogach. Przewozy towarowe zostaną zastąpione transportem kolejowym.

Program Kolej Plus ma zostać zakończony do 2029 r. i ma dać mieszkańcom województwa śląskiego dostęp do ekologicznego i wygodnego środka transportu zbiorowego.

Środki na realizację programu składają się z 13,3 mld zł, w tym 11,2 mld zł to fundusze z budżetu państwa, zaś pozostałe 2 mld zł stanowi wkład samorządów terytorialnych.

Uwaga: Serwis PAP publikuje komunikaty bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w ich treści. Odpowiedzialność za treść komunikatu ponosi nadawca, zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka prywatności    Dowiedz się więcej
ROZUMIEM