Polityka i społeczeństwo

Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa wspierane przez Ministerstwo Finansów i Przedsiębiorczości: 60 mld zł w perspektywie 2014-2020

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, że wsparcie dla przedsiębiorców jest kluczowym elementem wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce. Minister Grzegorz Puda przedstawił programy wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, dostępne dzięki funduszom europejskim. Zaznaczył on, że na okres 2014-2020 przeznaczono dla tego sektora blisko 60 miliardów złotych.

Minister wyjaśnił, że program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) to olbrzymi budżet 7,9 mld euro i jest to największy w UE program finansowany w latach 2021-2027, dedykowany badaniom i rozwojowi oraz przedsiębiorcom.

Minister Grzegorz Puda był dzisiaj gościem honorowym konferencji w Łodygowicach k. Żywca poświęconej nowoczesnym technologiom i funduszom europejskim dla MŚP. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele sektora biznesowego, w tym przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, eksperci oraz liderzy transformacji cyfrowej w regionie, a jego zasługi zostały nagrodzone statuetką Ambasadora Przemysłu Przyszłości.

„Aby Polska miała szansę na dalszy rozwój, a poziom życia Polaków wzrastał, musimy skupić się na innowacyjnych rozwiązaniach i współpracy między badaczami a przedsiębiorcami. W ten sposób możemy stworzyć środowisko sprzyjające innowacjom” – podkreślił Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej, otwierając konferencję.

Szef MFiPR wyraził pogląd, że wzmacnianie powiązań między nauką i gospodarką jest kluczowe dla wsparcia przedsiębiorców w Polsce. W kraju będą zatem tworzone warunki sprzyjające innowacjom i współpracy pomiędzy sektorami naukowym i biznesu.

Minister wyraził przekonanie, że poprzez promowanie innowacji i transferu technologii, polska gospodarka będzie mogła wykorzystać pełnię swojego potencjału i rozwijać się w zgodzie z najnowszymi osiągnięciami naukowymi.

G. Puda dodał, że władze kraju zamierzają wesprzeć inicjatywy, które wpłyną na szybszy rozwój innowacyjny, poprzez wsparcie narzędzi i usług, które pomogą w przetwarzaniu wiedzy i jej wykorzystaniu w praktyce.

„Dzięki naszym inicjatywom technologicznym i proekologicznym, jesteśmy przekonani, że polska gospodarka uzyska znaczny postęp, a wysoki poziom zaawansowania technologicznego i proekologicznego stanie się rzeczywistością” – oświadczył minister.

Programy finansowania cyfryzacji i rozwoju kompetencji przyszłości są niezbędne do zapewnienia przedsiębiorcom MŚP optymalnego wsparcia w perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Podczas konferencji przedstawiciele PARP zaprezentowali Ścieżkę SMART – program Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki oraz szereg możliwości wsparcia startupów ze środków europejskich.

Omówiono również zasady transformacji cyfrowej MŚP oraz sposoby wspierania ich rozwoju w regionie Śląskim z wykorzystaniem Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

Minister Grzegorz Puda podkreślił, że konkursy ścieżek SMART są najważniejszym narzędziem wspierającym sektor MŚP. Przeznaczono na nie 4,36 mld euro, co stanowi ponad połowę budżetu całego programu FENG.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wystartowało z realizacją 6 konkursów, skierowanych do przedsiębiorców z sektora MŚP. Przyjmowanie wniosków trwa do 30 października i obejmuje dwa rodzaje konkursów – ogólny i dedykowany projektom na rzecz dostępności.

Ogłoszenie konkursów dla konsorcjów MŚP i przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi lub NGO przewidziane jest na IV kwartał 2023 r.

FEnIKS umożliwia MŚP uzyskanie funduszy na projekty w obszarze energii, ochrony środowiska, transportu oraz kultury.

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) pozwalają przedsiębiorstwom na zwiększenie kompetencji i kwalifikacji swoich pracowników. Do tego celu przeznaczamy aż 1 miliard złotych.

Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 oferuje dodatkowe wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Program przewiduje również wsparcie dla współpracy polsko-słowackiej, w tym w szczególności dla kultury i turystyki na pograniczu. Z tego celu przeznaczamy 50% całkowitego budżetu programu – 67 milionów euro spośród 132,5 miliona euro. Aktualnie trwa pierwszy konkurs na projekty w tym obszarze, który potrwa do 29 września.

MŚP z województwa śląskiego mogą skorzystać z szansy jaką oferuje program „Interreg Czechy-Polska 2021-2027”. Program ten przeznacza 7 milionów euro EFRR (4% całości budżetu) na wsparcie przedsiębiorczości na południowej granicy.

Programy regionalne dostarczą przedsiębiorcom bezpośrednie i pośrednie wsparcie finansowe w wielu dziedzinach, od badań i rozwoju po cyfryzację i tworzenie klastrów. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z pomocy w zakresie wdrażania projektów badawczych i rozwojowych, wsparcia innowacji oraz ulepszania swoich procesów cyfryzacji.

Program Inteligentny Rozwój został stworzony, aby wspierać polskie MŚP w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Minister G. Puda wyraził swoją radość, iż w ciągu 6 lat udało się uzyskać fundusze w wysokości blisko 60 mld zł na wsparcie sektora prywatnego.

Konkretne wyniki tego programu są imponujące: ponad 14 tys. umów, w których łączna wartość dofinansowania przekracza 43 mld zł.

Z powyższych danych widać, jak ważnym elementem jest wspieranie polskich firm, których rozwój ma bezpośredni wpływ na naszą gospodarkę.

Śląskie przedsiębiorstwa zrealizowały już 1600 projektów, z których 6 mld zł pochodziło z funduszy unijnych. Znaczną część tej sumy stanowiły projekty wykonane przez firmy z sektora MŚP.

Od momentu powstania lub modernizacji 23 Centrów Badawczo Rozwojowych na Śląsku, finansowanie z POIR pozwoliło na stworzenie 14 z nich, które skupiają się na sektorze MŚP. Dzięki konkursowi Szybka ścieżka przedsiębiorcy, sektor MŚP może czerpać korzyści z 231 projektów, dofinansowanych przez UE do kwoty 900 mln zł.

PAP SA nie wprowadza żadnych zmian w treści komunikatów opublikowanych w serwisie. Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe, odpowiedzialność za treść komunikatu ponosi jego nadawca.


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka prywatności    Dowiedz się więcej
ROZUMIEM