Biznes i finanse

Nowy tunel na drodze S1 – sukces budowy wciąż rośnie

Kampania wyborcza oznacza dla budżetu państwa zawsze ogromne obciążenie, gdyż odpowiedzialni za nią politycy składają w jej trakcie obietnice i zobowiązania, których sfinansowanie wymaga wielomiliardowych nakładów. Z tego powodu ważne jest, aby w naszym kraju funkcjonował skuteczny system podatkowy, którego kształt pozostaje wyłączną domeną polskiego rządu – tak wypowiedzieli się eksperci podczas panelu otwierającego drugi dzień Krynica Forum 2023.

Dnia 14 września 2023 r. Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło zakończenie prac drążeniowych w masywie Białożyńskiego Gronia, w ciągu drogi ekspresowej S1. Przybędza – Milówka, o długości 8,53 km, to przedsięwzięcie wartości 1,6 mld zł. Prace te stanowią ważny element planu budowy nowych komunikacyjnych tras w województwie śląskim.

Realizacja inwestycji S1 zbliża się do końca. Przebicie dwóch tuneli pod masywami Barania Góra i Białożyńskiego Gronia jest kamieniem milowym w jej wykonaniu. Pierwszy o długości 834 m, drugi o długości 1 km.

S1 będzie ważnym szlakiem dla województwa śląskiego i daje nadzieję na szybkie połączenie ze Słowacją i państwami Europy Południowej. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wyraził swoje zadowolenie z postępu w realizacji inwestycji.

Inwestycja S1 to jeden z najważniejszych projektów drogowych w Polsce. Przebicie tuneli pod masywami Barania Góra i Białożyńskiego Gronia to krok, który przybliża nas do zrealizowania tej inwestycji.

Tworząc S1, województwo śląskie jest w stanie zapewnić swoim mieszkańcom szybki i bezpieczny transport, a także połączyć się z innymi regionami w Europie. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk z uznaniem wypowiada się o postępach w realizacji inwestycji.

Drążone tunele Nową Austriacką Metodą Górniczą (NATM) mają zapewnić maksymalną wytrzymałość górotworu. Każdy z nich będzie składał się z dwóch naw połączonych trzema przejściami. W ramach budowy S1 powstanie również estakada o długości 940 m, trzy mosty drogowe o łącznej długości 2,3 km oraz pięć estakad o łącznej długości 3,7 km. Ponadto, na trasie przewidziano budowę 10 murów oporowych, dziewięciu konstrukcji oporowych i siedmiu ścian oporowych o łącznej powierzchni 96 tys. m2. Na koniec, węzły Przybędza i Milówka zostaną rozbudowane o dodatkowe łącznice.

Przekrój trasy przed i za tunelami o długości 3,7 km będzie posiadał po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. W tunelach i między nimi trasa będzie wyposażona w dwie dwupasowe jezdnie o łącznej długości 4,8 km.

Droga S1 w województwie śląskim jest obecnie w trakcie realizacji. Aktualnie zrealizowany jest odcinek o długości 55 km, obejmujący trzy odcinki: Podwarpie – Dąbrowa Górnicza (7 km), Mysłowice Kosztowy – Bielsko-Biała (40 km) oraz Przybędza – Milówka (8,5 km). Wartość tej inwestycji wynosi ponad 4 mld zł. Po jej zakończeniu S1 będzie posiadać klasę autostrady.

Kolejnym ważnym projektem drogowym jest dofinansowanie budowy odcinka autostrady S1, obejmującego odcinek Oświęcim – Suchy Potok (a ostatecznie – Bielsko-Biała Hałcnów). Środki unijne przeznaczone na ten projekt wynoszą blisko 441 mln zł.

Realizacja tych przedsięwzięć wpłynie pozytywnie na mobilność i transport w regionie śląskim.

Nowoczesny system komunikacyjny, w tym drogi ekspresowe S1, stanowić będzie ważny element infrastruktury transportowej tego województwa.

Budowa odcinka S1 oferuje wiele korzyści, w tym poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i skrócenie czasu dojazdu pomiędzy poszczególnymi miejscowościami.

Inwestycja ta przyczyni się również do zwiększenia lokalnego potencjału gospodarczego i rozwoju społecznego.

Władze województwa śląskiego starają się zapewnić optymalne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, a budowa odcinka S1 to krok w kierunku realizacji tego celu.

S1 Pyrzowice – Zwardoń jest istotnym fragmentem VI korytarza Transeuropejskiej Sieci Transportowej, który łączy kraje basenu Morza Bałtyckiego z państwami Europy Południowej. Przebiega od autostrady A1 w Pyrzowicach do granicy z Słowacją w Zwardoniu, a jego słowackim odpowiednikiem jest autostrada D3 relacji Żylina – Skalité.

S1 Pyrzowice – Zwardoń jest ważnym dla Europy elementem VI korytarza Transeuropejskiej Sieci Transportowej. Zaczyna się od autostrady A1 w Pyrzowicach, a kończy w granicy z Słowacją w Zwardoniu. Jego słowackim odpowiednikiem jest autostrada D3 relacji Żylina – Skalité, która wyznacza granice między państwami basenu Morza Bałtyckiego i Europy Południowej.

Trasa liczy 148 km i jest w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Prezydentów Miast Dąbrowa Górnicza, Tychy i Bielsko-Biała. Część z nich to droga ekspresowa, a część to klasa GP (główna ruchu przyspieszonego). GDDKiA odpowiada za 136 km trasy.

PAP SA publikuje komunikaty w swoim serwisie bez dokonywania jakichkolwiek modyfikacji w ich treści. Nadawca ponosi pełną odpowiedzialność za każdy z nich zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka prywatności    Dowiedz się więcej
ROZUMIEM