Biznes i finanse

GRUPA ŻYWIEC SA (37/2022) Zawiadomienie Heineken International B.V. o zwiększeniu udziału w kapitale zakładowym oraz zwiększeniu liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Grupa Żywiec S.A. / Notification of Heineken International B.V. of the increase in the sh

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Grupy Żywiec S.A. (dalej ,,Spółka”) informuje o wpłynięciu w dniu 22 grudnia 2022 roku, zawiadomienia Heineken International B.V. o zwiększeniu udziału w kapitale zakładowym oraz zwiększeniu liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Grupa Żywiec S.A.

Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

The Board of Directors of Grupa Żywiec S.A. („Company”) informs about the receipt by the Company on 22nd December 2022 a notification of Heineken International B.V. on the increase in the share capital and the increase in the number of votes at the General Meeting of Grupa Żywiec S.A.

The content of the notification received is attached to this report.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka prywatności    Dowiedz się więcej
ROZUMIEM