Biznes i finanse

GRUPA KĘTY SA (34/2022) Decyzja zarządu Spółki o akceptacji warunków zmiany umowy wielocelowej linii kredytowej zawartej z Bankiem BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna oraz o podpisaniu aneksu do tej umowy

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, że w dniu 22 grudnia 2022 r. podjął decyzję w sprawie akceptacji przedstawionych przez bank BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna (dalej: Bank) warunków zmiany umowy wielocelowej linii kredytowej zawartej z Bankiem, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 18/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. (dalej: Umowa) oraz o podpisaniu wraz z pozostałymi kredytobiorcami aneksu do tej Umowy.

Na mocy aneksu wydłużony zostanie termin wymagalności kredytu do dnia 20 listopada 2024 r.

Pozostałe postanowienia Umowy nie będą odbiegać od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka prywatności    Dowiedz się więcej
ROZUMIEM