Biznes i finanse

GRUPA KĘTY SA (30/2022) Aktualizacja kalendarza wydarzeń korporacyjnych na rok 2022

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Emitent lub Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r., informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję o aktualizacji kalendarza wydarzeń korporacyjnych na rok 2022 dostępnego na stronie internetowej Spółki w zakładce: relacje inwestorskie/ kalendarz korporacyjny, poprzez zmianę planowanego terminu publikacji szacunkowych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. za IV kw. 2022 r. z 13 grudnia 2022 r. na 20 grudnia 2022 r. oraz zmianę terminu publikacji prognozy wyników finansowych na rok 2023 (dalej: Prognoza) z 14 grudnia 2022 r. na 20 grudnia 2022 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu 21 grudnia 2022 r. odbędzie się konferencja na której zarząd Emitenta omówi najważniejsze elementy Prognozy.

Podstawa prawna: §80 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka prywatności    Dowiedz się więcej
ROZUMIEM