Biznes i finanse

GRUPA ŻYWIEC SA (22/2022) Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej

Zarząd Grupy Żywiec S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 17 października 2022 r. wpłynęły do Spółki oświadczenia Panów Allan James Myers oraz John Charles Higgins dotyczące rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień złożenia oświadczeń.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka prywatności    Dowiedz się więcej
ROZUMIEM