Biznes i finanse

GRUPA ŻYWIEC SA (21/2022) Zawiadomienie Heineken International B.V. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Grupa Żywiec S.A. Notification of Heineken International B.V. of the change in the share in the total number of votes in Grupa Żywiec S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Grupa Żywiec S.A. (dalej ,,Spółka”, ,,Emitent”) informuje o wpłynięciu w dniu 18 października 2022 roku, zawiadomienia o zmianie udziału Heineken International B.V. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

The Board of Directors of Grupa Żywiec S.A.. („Company”, ,,Issuer”) informs about the receipt by the Company on 18th October 2022 a notification on the change in the share of Heineken International B.V. in the total number of votes at the Issuer’s General Meeting.

The content of the notification received is attached to this report.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka prywatności    Dowiedz się więcej
ROZUMIEM