Biznes i finanse

GRUPA KĘTY SA (29/2022) Decyzja zarządu Spółki o akceptacji warunków zmiany umowy o limit kredytowy zawartej z Bankiem POLSKA KASA OPIEKI S.A. oraz o podpisaniu aneksu do tej umowy

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, że w dniu 26 września 2022 r. podjął decyzję w sprawie akceptacji przedstawionych przez Bank POLSKA KASA OPIEKI S.A. (dalej: Bank) warunków zmiany umowy o limit kredytowy zawartej z Bankiem, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 43/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. (dalej: Umowa) oraz o podpisaniu wraz z pozostałymi kredytobiorcami aneksu do tej Umowy.

Na mocy aneksu podwyższona zostanie kwota łącznego limitu zadłużenia o 180 mln zł do kwoty 530 mln zł oraz wydłużony zostanie okres udostępnienia wszystkim kredytobiorcom limitu do dnia 31 października 2023 r.

Pozostałe warunki zmienianej Umowy odpowiadają warunkom powszechnie stosowanym w tego typu umowach.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka prywatności    Dowiedz się więcej
ROZUMIEM