Biznes i finanse

GRUPA KĘTY SA (18/2022) Decyzja zarządu Spółki o akceptacji warunków zmiany umowy wielocelowej linii kredytowej zawartej z Bankiem BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna oraz o podpisaniu aneksu do tej umowy

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2022 r. podjął decyzję w sprawie akceptacji przedstawionych przez Bank BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna (dalej: Bank) warunków zmiany umowy wielocelowej linii kredytowej zawartej z Bankiem, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 41/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. (dalej: Umowa) oraz o podpisaniu wraz z pozostałymi kredytobiorcami aneksu do tej Umowy.

Na mocy aneksu podwyższona zostanie kwota łącznego limitu zadłużenia o 100 mln zł do kwoty 400 mln zł pod warunkiem aktualizacji zabezpieczeń wekslowych.

Pozostałe warunki zmienianej Umowy nie będą odbiegać od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka prywatności    Dowiedz się więcej
ROZUMIEM