Biznes i finanse

GRUPA ŻYWIEC SA (6/2022) Zawarcie Umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

Zarząd Grupy Żywiec S.A. (,,Spółka”) informuje, iż w dniu 29 marca 2022 roku Spółka zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.:

1/ aneks do Umowy o Kredyt Długoterminowy z dnia 29 marca 2019 roku z limitem kredytowym do wysokości 300 000 tys. złotych przedłużający okres spłaty do 28 marca 2025 roku, oraz

2/ aneks do Umowy o Kredyt Odnawialny z dnia 29 kwietnia 2021 roku w wysokości 100 000 tys. złotych rozwiązujący tą umowę z dniem 31 marca 2022 roku.

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Cena kredytu oparta jest o zmienną stopę rynkową WIBOR plus marża. Pozostałe zapisy nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Powyższa umowa kredytowa z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. wraz z umowami kredytowymi podpisanymi z Bankiem Pekao S.A. w dniu 29 marca 2022 roku (raport bieżący nr 5/2022 z dnia 29 marca 2022 roku) łącznie odzwierciedlają zmiany w strukturze finansowania dostępnego dla Grupy Żywiec S.A. i stanowią umowy znaczące ze względu na swoją łączną wartość.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka prywatności    Dowiedz się więcej
ROZUMIEM