Biznes i finanse

GRUPA ŻYWIEC SA (5/2022) Zawarcie Umowy kredytowej z Bankiem Pekao S.A.

Zarząd Grupy Żywiec S.A. (,,Spółka”) informuje, iż w dniu 29 marca 2022 roku Spółka zawarła z Bankiem Pekao S.A.:

1/ aneks do Umowy o limit kredytowy z dnia 30 grudnia 2013 roku z limitem kredytowym do wysokości 350 000 tys. złotych przedłużający okres obowiązywania Umowy do dnia 31 marca 2025 roku, oraz

2/ aneks do Umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 25 maja 2005 roku w wysokości 120 000 tys. złotych przedłużający okres spłaty kredytu do dnia 31 marca 2023 roku.

Oba kredyty przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Cena kredytów oparta jest o zmienną stopę rynkową WIBOR plus marża. Pozostałe zapisy nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Powyższe umowy kredytowe odzwierciedlają zmiany w strukturze finansowania dostępnego dla Spółki w Banku Pekao S.A. i stanowią umowy znaczące ze względu na swoją łączną wartość.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka prywatności    Dowiedz się więcej
ROZUMIEM