Biznes i finanse

Rimini Street mianuje weterana marketingu Jeffa Spicera dyrektorem ds. marketingu

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)– Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP i partner Salesforce, ogłosiła dzisiaj, że mianowała weterana marketingu technologii Jeffa Spicera swoim wicedyrektorem wykonawczym i dyrektorem ds. marketingu. Jako dyrektor generalny marketingu CMO, Spicer poprowadzi dział globalnego marketingu spółki, gdzie będzie odpowiadał za globalną strategię marketingową, działalność operacyjną, zarządzanie marką, aktywa cyfrowe, generowanie popytu, kampanie i komunikację. Weteran marketingu wnosi na swoje nowe kierownicze stanowisko w Rimini Street ponad dwadzieścia lat rozległego doświadczenia i sukcesów w marketingu.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja dostępna jest pod adresem: https://www.businesswire.com/news/home/20220301006149/en/.

Spicer był ostatnio dyrektorem ds. marketingu w Yellowbrick Data. Przed dołączeniem do Yellowbrick Data Spicer zajmował stanowisko dyrektora ds. marketingu w Green Dot Corporation i IBM Analytics, dziale zintegrowanych analiz, baz danych i business intelligence. Poprzednio pracował jako wiceprezes działu cyfrowego, marki i wydarzeń w VMWare i spędził ponad 14 lat w Oracle, gdzie ostatnio był wiceprezesem marki. Spicer zajmował również stanowiska w Scient i Brightmail.

„Rozwiązania w zakresie oprogramowania dla firm to dynamicznie zmieniający się rynek, a Rimini Street od samego początku rewolucjonizuje go, wprowadzając innowacje. Cieszę się, że mogę dołączyć do spółki, która pomaga działać wielu spośród największych i najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw na świecie – to wspaniała historia – powiedział Spicer. – Chciałbym wspomóc dalszą sprzedaż w ramach tej sprawdzonej i zaufanej marki działającej na globalnym rynku z potencjałem uzyskania przychodów powyżej 200 mld USD i zapewniającej rozszerzoną ofertę rozwiązań, które mogą pomóc klientom optymalizować, rozwijać i przekształcać swoją działalność i przedstawić jej ofertę jeszcze szerszej grupie organizacji z całego świata”.

„Jesteśmy niezwykle szczęśliwi z faktu, że Jeff dołączył do Rimini Street jako dyrektor ds. marketingu. Nie możemy się doczekać wykorzystania jego talentu i rozległego doświadczenia w zakresie globalnej strategii marketingowej i działań marketingowych, które opracowaliśmy, budując, skalując i zarządzając naszą działalnością marketingową od startupów po spółki z listy Fortune 500 – powiedział Gerard Brossard, dyrektor ds. operacyjnych Rimini Street. – Jeff okazał się doskonały w zarządzaniu marką i kreatywnych elementach marketingu i jednocześnie świetnie odnajduje się w zagadnieniach marketingu wzrostu, generowania popytu, strategicznych komunikatów i pozycjonowania. Od razu bierze się do pracy, a ja nie mogę się doczekać współpracy z nim w popychaniu do przodu naszej działalności marketingowej do skali rocznych przychodów rzędu wielu miliardów dolarów”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russel 2000®, jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd ponad 4400 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, na profilu Twitter @riministreet i Facebook oraz na portalu LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują, m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. wpływ h bieżących zobowiązań spółki w zakresie obsługi zadłużenia w związku z jej kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z działalnością firmy i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, czas trwania operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 na działalność spółki oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię COVID-19 oraz związane z nią skutki gospodarcze, katastrofy zakłócające działalność lub działalność obecnych lub przyszłych klientów spółki, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; w tym w ramach nowego instrumentu kredytowego firmy; zdolność spółki do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, w tym w związku z rachunkowym wyrażeniem jej gwarancji; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 4 sierpnia 2021 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2022 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Wersja źródłowa dostępna w portalu businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220301006149/en/.

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Vikki Hansen

Rimini Street, Inc.

tel. +1 (708) 5563185

e-mail: vhansen@riministreet.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka prywatności    Dowiedz się więcej
ROZUMIEM