Biznes i finanse

GRUPA KĘTY SA (4/2022) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała rezygnację Pani Agnieszki Zalewskiej z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 10 lutego 2022 r.

Pani Agnieszka Zalewska nie podała przyczyn rezygnacji.

Podstawa prawna: §5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka prywatności    Dowiedz się więcej
ROZUMIEM