Biznes i finanse

Powrót kolei do Jastrzębia-Zdroju: komunikat Międzyresortowego Zespołu ds. Kolei

Ministerstwo Infrastruktury potwierdza, że 10 sierpnia br. PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały dwie umowy z wykonawcami prac projektowych w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus. Poprawa infrastruktury umożliwi mieszkańcom Jastrzębia-Zdroju szybszy dostęp do kolei i połączenie z Katowicami, a mieszkańcy południowych dzielnic Katowic będą mieli łatwiejszy dostęp do środków transportu publicznego.

Ministerstwo Infrastruktury ogłasza, że 10 sierpnia br. PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały dwie umowy z wykonawcami prac projektowych w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus. Inwestycja ta pozwoli mieszkańcom Jastrzębia-Zdroju na szybki dostęp do kolei i połączenie z Katowicami, jak również ułatwi mieszkańcom południowych dzielnic Katowic dostęp do środków transportu publicznego.

Umowa dotyczy opracowania dokumentacji projektowej oraz pełnienia nadzoru autorskiego dla dwóch projektów: „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie Jastrzębia-Zdroju z Katowicami” (o wartości 10,7 mln zł) oraz „Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy-Katowice Murcki-Katowice Ligota linią kolejową nr 142” (o wartości 6,8 mln zł).

Rok 2018 był dla nas wyjątkowy – ogłosiliśmy program Kolej Plus, którego celem było przywrócenie połączeń kolejowych na tereny Jastrzębia-Zdroju. Dziś możemy z radością ogłosić, że został on zrealizowany i mieszkańcy tego regionu mają dostęp do tego środka transportu. Cieszymy się, że ruch kolejowy powraca do Jastrzębia-Zdroju i wspiera rozwój regionu – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju od 2001 roku pozbawieni byli szybkiego i wygodnego transportu kolejowego. Aby to zmienić, rząd zdecydował się odbudować linię kolejową nr 159, która łączyć będzie Jastrzębie-Zdrój z Katowicami. Pociągi będą kursowały z prędkością do 120 km/h, a przystanki zostały przystosowane do obsługi osób o organicznych ograniczeniach ruchowych. Ze względu na zelektryfikowanie linii, podróż będzie trwała 72 minuty. Zadanie to obejmuje budowę i modernizację dwóch jednotorowych odcinków łącznie 20 km oraz siedmiu przystanków, zaś szacowana wartość całego projektu wynosi 475 mln zł. Prace projektowe planowane są w latach 2023–2026, a budowlane w latach 2026–2029. Dzięki temu projektowi 80 tys. mieszkańców Jastrzębia-Zdroju zyska dostęp do kolei, a podróż do Katowic stanie się szybsza i wygodniejsza.

Południowe dzielnice Katowic: Ochojec, Murcek, Kostuchna i Podlesie, zyskają lepszy dostęp do kolei po przywróceniu ruchu pasażerskiego między Katowicami Ligotą a Tychami (linia 142). Pozwoli to wygodnie przemierzać trasę w czasie zaledwie 29 minut. Przewidziana Mijanka w Murckach usprawni zarówno przewozy towarowe, jak i pasażerskie, a także zwiększy bezpieczeństwo dzięki budowie trzech bezkolizyjnych skrzyżowań torów z drogami – 2 wiaduktów kolejowych i 1 wiaduktu drogowego. Prace projektowe ma potrwać w latach 2023–2025, a w latach 2026–2029 powstanie linia, która stanowi istotny element kolejowej obwodnicy Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Szacowany koszt całej inwestycji wynosi ponad 142 mln zł.

Kolej Plus to ogólnopolskie przedsięwzięcie, w ramach którego w woj. śląskim powstanie 8 projektów o szacowanej wartości ponad 2 mld zł.

We wrześniu br. podpisano umowę na budowę nowego połączenia Ruda Chebzie/Zabrze – Bytom, w ramach którego przeprowadzone zostaną prace na liniach kolejowych nr 189 i 132, a także wybudowane dwie nowe łącznice Kuźnica – Bytom Bobrek Wsch. oraz Ruda Orzegów – Bytom ul. Zabrzańska.

Aktualnie trwają postępowania przetargowe dotyczące dwóch zadań: „Zwiększenia zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 z Katowic Ligoty do Orzesza Jaśkowic, poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych” oraz „Odbudowy linii kolejowej nr 198 z Pyskowic do Pyskowic Miasta, tak aby odtworzyć połączenie między Katowicami, Gliwicami i Pyskowicami”.

W lipcu tego roku zostały ogłoszone dwa przetargi: pierwszy dotyczył projektu i budowy alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Gliwice-Ruda Kochłowice-Katowice, które będzie realizowane na trzech odcinkach: linii kolejowych nr 141 (Gliwice-Ruda Kochłowice), 164 (Ruda Kochłowice-Hajduki) oraz 651 (Hajduki – Gottwald). Drugi zaś odnosił się do projektu rewitalizacji linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górn. Strzemieszyce – Dąbrowa Górn. Huta Katowice oraz jej odbudowy na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg.

Miasto Bielsko-Biała otrzymało zgodę na realizację planu rewitalizacji linii kolejowej nr 190 od Skoczowa do Bielsko-Białej, dzięki czemu stała się ona niezbędnym elementem połączenia Śląska Cieszyńskiego. Projekt wcześniej znajdujący się na liście rezerwowej Programu Kolej Plus, został przeniesiony na listę podstawową i teraz prowadzone są uzgodnienia dotyczące umowy o współpracy.

Program Kolej Plus to strategiczne działanie, którego realizacja do 2029 roku ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności wielu regionów. Rada Ministrów przyjęła Program zaplanowany przez Ministerstwo Infrastruktury, który ma kosztować ok. 13,3 mld zł. Z tej kwoty 11,2 mld zł stanowić będą środki budżetu państwa oraz ok. 2 mld zł środki jednostek samorządu terytorialnego. Głównym celem Programu jest zniwelowanie wykluczenia komunikacyjnego, poprzez zapewnienie mieszkańcom lepszego dostępu do zdrowego i ekologicznego środka transportu zbiorowego, jakim jest kolej.

PAP SA publikuje komunikaty bez wprowadzania do nich zmian. Treść komunikatu jest odpowiedzialnością nadawcy, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. PAP SA nie ponosi odpowiedzialności za treść komunikatu.


Na podstawie aktualności z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka prywatności    Dowiedz się więcej
ROZUMIEM