Biznes i finanse

GRUPA KĘTY SA (2/2023) Terminy publikacji raportów okresowych oraz kalendarz wydarzeń korporacyjnych w 2023 roku

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2023 roku:

1) Skonsolidowany raport kwartalny:

?za I kwartał 2023 r. – 19 kwietnia 2023 roku,

?za III kwartał 2023 r. – 18 października 2023 roku,

2) Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 r. – 2 sierpnia 2023 roku,

3) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2022 r. – 23 marca 2023 roku.

Ponadto zarząd Spółki, działając na podstawie §62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie) informuje o zamiarze nieprzekazywania odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne informacje finansowe Emitenta, a skonsolidowany raport półroczny zawierać będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu.

Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku oraz za II kwartał 2023 roku.

Kalendarz zawierający informacje o najważniejszych wydarzeniach korporacyjnych w 2023 roku dostępny jest na stronie internetowej Spółki: https://grupakety.com/relacje-inwestorskie/grupa-kety-na-gpw/kalendarz-korporacyjny/

Podstawa prawna: §80 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka prywatności    Dowiedz się więcej
ROZUMIEM