Biznes i finanse

GRUPA ŻYWIEC SA (18/2022) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.

Zgodnie z par. 19 ust.1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 roku, Zarząd Grupy Żywiec S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20.09.2022 roku.

Projekt

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 20 września 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej postanawia dokonać wyboru Pani/Pana ……………….. na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Projekt

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 20 września 2022 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1.

W oparciu o wyniki przeprowadzonych indywidualnych głosowań Walne Zgromadzenie postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

– ……………………,

– ……………………,

– …………………… .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka prywatności    Dowiedz się więcej
ROZUMIEM