Biznes i finanse

GRUPA KĘTY SA (27/2022) Decyzja zarządu Spółki o akceptacji warunków zmiany umowy kredytu w rachunku bieżącym oraz rachunkach walutowych zawartej z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. oraz o podpisaniu aneksu do tej umowy

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, że w dniu 25 lipca 2022 r. podjął decyzję w sprawie akceptacji przedstawionych przez bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (dalej: Bank) warunków zmiany umowy kredytu w rachunku bieżącym oraz rachunkach walutowych zawartej z Bankiem, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 42/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. (dalej: Umowa) oraz o podpisaniu wraz z pozostałymi kredytobiorcami aneksu do tej Umowy.

Na mocy aneksu:

1.podwyższona zostanie kwota kredytu o 220 mln zł do kwoty 400 mln zł,

2.wydłużony zostanie okres obowiązywania Umowy oraz okres wykorzystania i spłaty kredytu do lipca 2024 r.,

3.oprocentowanie kredytu ustalane będzie w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę Banku.

Pozostałe warunki zmienianej Umowy odpowiadają warunkom powszechnie stosowanym w tego typu umowach.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka prywatności    Dowiedz się więcej
ROZUMIEM